Desk

Naš sajt www.desk.rs poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem ovog sajta te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti. Molimo Vas da pročitate Politiku privatnosti koju navodimo u daljem tekstu, da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Registracijom za bilo koju uslugu na na našem sajtu www.desk.rs , pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike. Ukoliko ne želite da o Vama prikupljamo navedene vrste podataka, ili se ne slažete s nekim drugim delom ove izjave molimo Vas nemojte koristiti internet stranu Desk d.o.o.

 1. Na koji način skupljamo Vaše lične podatke?

Kada koristite našu internet prodavnicu mi skupljamo Vaše podatke, kao što su:

Informacije koje delite sa nama u toku kreiranja Vašeg naloga i internet kupovine: podaci vezani za izdavanje (pred)računa, dostavu i plaćanje robe.

Sve Vaše podatke možete da promenite kada god to poželite na Vašem nalogu. Informacije vezane za Vaše ime, email adresu, su obavezne - svaki korisnik mora da ih unese pre korišćenja naše usluge. Ako se odlučite i sa nama podelite i druge svoje podatke, eksplicitno nam dajete dozvolu da te podatke koristimo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti.

 1. Za koje sve svrhe koristimo Vaše lične podatke?
 • Upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta
 • Izvršenja kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili
 • Rešavanja Vaših zahteva
 • Pružanja informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana i njihovog reklamiranja putem obaveštenja odnosno newsletter-a (osim ako ne zahtevate da budete uklonjeni sa liste primalaca obaveštenja odnosno newsletter-a) i
 • Unapređenja naših usluga
 1. Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka i u meri u kojoj je to nužno, Vaši lični podaci su dostupni zaposlenima u DESK-u i honorarnim saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:

 • IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija
 • licima koja nam pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i
 • licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. U slučajevima kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se  uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje Desk.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani zakonom odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.

 1. Koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo
 • Imate pravo da tražite kopiju podataka koji se obrađuju
 • Imate pravo da dobijete jasne, transparentne i lako razumljive informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti
 • Imate pravo da zahtevate ispravku Vaših ličnih podatka ako su oni neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni
 • Imate pravo da tražite da se Vaši lični podaci izbrišu u meri u kojoj oni više nisu potrebni za svrhe obrade
 • Imate pravo prigovora na način obrade Vaših ličnih podataka koji možete podneti direktno Desk-u ili koju podnosite Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • Imate pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka
 • Imate pravo na opoziv pristanka na obradu ličnih podataka koja se zasniva na pristanku u bilo kojem trenutku i
 • Imate pravo preuzimanja ličnih podataka iz naše baze u drugu bazu podataka ili pravo da zahtevate da mi to za Vas učinimo, ali samo pod uslovom da se radi o ličnim podacima koji se obrađuju na osnovu ugovora ili pristanka i ako se obrada vrši automatizovano

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete da učinite u slobodnoj formi email-om na adresu: prodaja@desk.rs ili poštom na DESK D.O.O. , Ljutice Bogdana 20, 11000 Beograd.

 1. Da li koristimo „kolačiće“?

Za potrebe prilagođavanja ponude i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo takozvani Google Analytics - uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačić. Na primer, prilikom posete Veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo određene podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja Veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih ste pristupili Veb-sajtu.

Pomoću kolačića omogućava Vam se bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz Veb-sajta, a Desk pomoću njih analizira kupce, prati posete i unapređuje svoje oglašavanje.Koristimo kolačiće za:

 • Razumevanje i čuvanje korisničkih podešavanja za buduće posete.
 • Sastavljanje agregatnih podatka o prometu sajta i interakcijama na lokaciji kako bismo u budućnosti ponudili bolje iskustvo na sajtu. Takođe možemo koristiti pouzdane usluge nezavisnih proizvođača koji prate ove informacije u naše ime.
 • Možete da izaberete da Vas računar upozorava svaki put kada se preuzima kolačić ili možete da odaberete da isključite sve kolačiće. To radite kroz podešavanja pretraživača.
 1. O ovoj Izjavi o privatnosti

Sa završetkom registracije eksplicitno prihvatate da Vaši lični podaci mogu da se obrađuju.S obzirom na činjenicu da će tehnologija uvek donositi nove inovacije, ne možemo tačno da procenimo šta će se ubuduće dešavati na našoj platformi i kako će ona i njene usluge funkcionisati. Zato se Vaš pristanak vezan za obradu Vaših ličnih podataka odnosi i na nove tehnologije i tehnike, koje spadaju u originalnu svrhu naše internet prodavnice.

Zadržavamo pravo da promenimo sadržinu naše Izjave o privatnosti. Svaka značajna promena će Vam biti saopštena kroz našu novu Izjavu o privatnosti. Preporučujemo našim korisnicima da redovno proveravaju i čitaju našu aktuelnu Izjavu o privatnosti. Promene koje se unesu u našu Izjavu o privatnosti će stupiti na snagu u roku od trideset (30) dana od datuma promene u našoj Izjavi o privatnosti.U slučaju da neko preuzme ili kupi našu kompaniju, sva prava i obaveze koje proizilaze iz ove Izjave o privatnosti se prenose na novog vlasnika. Ako novi vlasnik promeni Izjavu o privatnosti, o svim potrebnim informacijama i promenama će obavestiti korisnike.